PROJEKT "SPOLU DO SVĚTA"

V rámci rozšíření naší pomoci dětem jsme se rozhodli pořádat přibližně jednou za měsíc společné výlety dětí, dobrovolníků a zdravotních sester do Prahy či blízkého okolí. Děti tak mají možnost poznat i jiné prostředí, než je areál Dc a jeho bezprostřední okolí. K cíli výletu je dopraví objednaný autobus. Výletu se účastní skupiny složené vždy z jedné zdravotní sestry, maximálně pěti dobrovolníků a pěti dětí. Protože na akce tohoto typu nejsou ve státním rozpočtu vyčleněny potřebné finance, výlety jsou uskutečněny pouze díky sponzorským darům dobrovolných dárců. V současné době je hlavním sponzorem tohoto projektu firma Ernst and Young.